Sushi Sideordre
 
Nr. Produkt Pris

Miso suppe

DKK 23.00

Edamame

DKK 35.00

Chuka wakame (Tangsalat)

DKK 35.00

Rejer chips

DKK 35.00

Ekstra wasabi

DKK 6.00

Ekstra soya

DKK 6.00

Ekstra ingefær

DKK 6.00

Chili mayonnaise

DKK 6.00

Japansk mayonnaise

DKK 6.00

Teriyaki sauce

DKK 6.00

Goma dressing

DKK 6.00
Hing Sushi - Borgmester Fischers Vej 1 , 2000 Frederiksberg -Telefon: 29916268 - CVR: Nr34324727 E-mail: hingsushi@gmail.com